1. 1.
    Dili uzamıştır tabi o yaşta.
    ... ekonovich