1. 1.
  "sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım" anlamına gelen bir kutsi hadis.

  --spoiler--
  anlamı itibariyle, tanrı tarafından hz. muhammed'e hitaben söylenmiş olması gereken söz.

  genellikle tanrı'nın vahiy yoluyla peygambere ilettiği ve kur'an'da yer alan sözlerine âyet, peygamber tarafından söylenen ve ashap tarafından tesbit edilen sözlere de hadis denir.

  peygambere gelen vahiyler arasında bulunup, kur'anda yer almayan öğüt mahiyetindeki sözlere de, bir insan olan peygamber tarafından değil de, allah tarafından söylenmiş söz anlamında kudsi hadis = kutsal söz denir.

  yalnız "sen olmasan kâinatı yaratmazdım" anlamına gelen bu cümle, görüldüğü gibi insanlara değil, doğrudan peygambere hitaben söylenmesi gereken bir sözdür.

  takdir edersiniz ki, böyle bir övgüye hz. muhammed'in layık olmadığını söylemek mümkün değil. ancak peygamberin bunu bize aktarmış olması, tevazu dini islam'ın ruhuna ve onun örnek peygamberi hz. muhammed'in alçakgönüllü davranışına biraz aykırı.

  özellikle tasavvuf mensubu insanlar tarafından, güya peygamberi yüceltmek için söylenmiş olsa gerek...

  ayrıca arapça söylemler yazılarak değil de kulaktan kulağa nakledildiği için maalesef yanlış anlaşılmakta ve öyle de ezberlenmektedir. arapça 'da lemâ diye bir kelime yoktur. doğrusu "levlâke ve mâ halaktül-eflâk" şeklindedir.
  --spoiler--

  (bkz: alıntıdır)
  http://sozluk.sourtimes.o...vlake+vema+halaktul+eflak
  (bkz: kbnk)
  5 -1 ... thedewil
 2. 2.
  (bkz: af buyur)
  2 -1 ... dabaddah
 3. 3.
  "sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım" anlamına gelen bir kutsi hadis.

  peygamberimizin asıl vazifesi tebliğ olduğundan her şeyi ümmetine anlatmak ve bildirmek zorundadır. allah'ın kendisine olan bu iltifatını da elbette ümmetine anlatacaktı. peygamberimizin tevazusu tartışmaya açılamayacak bir konudur.
  5 -2 ... kutt
 4. 4.
  bu kelam hadisi kudsi dir.
  ve bu söz aslen allah'ın olup, ifadesi peygamberimize aittir.
  6 -2 ... gelberiyargelberi
 5. 5.
  zariyat suresi'nin elli altıncı ayetinde rabbimiz "yaratma sebebi"ni "kulluk" diye ifade eder: "ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım". öncelikle bu bahis yani yaratılma sebebimiz veya alemlerin muhammed (a.s.)'in yüzü suyu hürmetine yaratılma bahsi "akide" ile ilgili bir mevzudur. islam itikadında ise bir mevzunun iman edilme derecesine yükselmesi için kendisine istinad edilen delilin sübut (kaynak) ve delalet (anlam) açısından kati, kesin olması gerekir. sübut açısından katilik, getirilen delilin kur'an ayeti veya mütevatir hadis olması demektir. delalet açısından katilik ise kur'an'dan veya mütevatir hadisten getirilen delilin anlamının açık olması demketir. herhangi bir kapalılığa ve ikirliğe izin vermemesi, tek bir anlamı ifade etmesi demktir. mesela cennet ve cehennemin varlığı akide ile ilgilidir. bu konudaki ayetler ise sübut ve delalet açısından katidir, bu sebebten biz cennet ve cehennemin varlığına iman ederiz. şimdi bu "levlake hadisi" diye meşhur olan söz mütevatirliği bir tarafa, muteber hadisçilerin çoğu bu sözü kale bile almamıştır. bu sözü meşhur edenler ise tasavvufculardan başkası değildir.
  2 ... neazadem
 6. 6.
  her şartta ve her koşulda eşit olan allahın, kendi yarattığı bir kulu için bütün alemleri yaratması olayı. çok ilginç geliyor bana şimdi. sen o kadar büyük güce sahip ol. evreni yarat et. ondan sonra tut bunların hepsini ben onun için yaptım de. nerde eşitlik, nerde adalet.

  (bkz: o insansa biz neyiz)

  sonuçta yaratıcı güç sende. başkasını da öyle kusursuz yaratabilirsin. niye o. illa o. kaldı ki o kadar mükemmel bi düzen kurmuşsun neden bi insan için yaptım diyorsun hepsini. bana çok mantıksız geliyor. mesela ben bi tane program yazayım. çok ama çok güzel olsun. ondan sonra diğer yazdığım onlarca program için deyim ki, ben aslında yazdığım, emek verdiğim onca şeyi o en iyisi için yazdım. diğerleri fasa fiso, diğerleri yalan. olmaz ki böyle. hepsinin yeri ayrıdır.
  2 -7 ... a little piece of heaven
 7. 7.
  kudsi bir hadiste söylendiği gibi;

  "levlake levlak lema halaktul eflak"

  "Sen olmasaydın, ey Habîbim, felekleri [kâinatı] yaratmazdım."
  ... notre dame
 8. 8.
  risale-i nur'da da geçen meşhur bir hadisdir. yaşayan en büyük hadis alimlerinden ahmet mahmut ünlü hoca' nın yorumu şu şekildedir:

  -"ifade tam olarak öyle olmasada bu manada birçok hadis vardır, hatta kur-an' da bu neticeye ulaşmak mümkün". * (aşşağı yukarı bu şekilde yorumladı)

  hee diyorsan ki ben vahy * ve sahih hadisede kuşku ile yaklaşıyorum, seninlen başka platformda konuşalım.
  -2 ... bilgehan
 9. 9.
  şöyle bir kıyağı da geçmiştir.

  --spoiler--
  50. ey peygamber! mehirlerini verdiğin hanımlarını, allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. allah bağışlayandır, merhamet edendir. (ahzab/50)
  --spoiler--
  1 ... a little piece of heaven
 10. 10.
  islam dininin doğru peygamberi üzerine uydurulmuş bir başka oyundur. mukaddes kitabımızda açıkça belirtildiği üzere bizler ancak alemlerin rabbi olan Allah'a ibadet etmek için yaratıldık. hatta diğer bir ayetde de açıkça görüyoruz ki bizler hayır ve şerle denenerek hangimizin hangimizden üstün olduğu görülecektir. yoksa mukaddes kitabımızda ki kendisi bizim tek kaynağımızdır, alemlerin sadece doğru peygamber olan muhammed yüzü suyu hürmetine yaratıldığına dair en ufak bir ayet dahi yoktur. hatta bu anlamı çıkarabileceğimiz bir söz dizisi dahi yoktur.
  1 ... umrumda