1. 1.
    Thomas Hobbes Leviathan kitabında bahsettiği devlet anlayışıdır. Daha önceleri devlet tanımlarında doğal devlet anlayışı ön plandaydı. Hobbes devleti doğal olmayan bir cisim olarak tanımlar. Devleti leviathan canavarına benzetmiştir.
    5 ... gion