1. 1.
  ilk olarak alfred wegener tarafından ortaya atılan ve tedricen gelişen levha tektoniğinin ürünü olan sınırlardır.

  pasifik, nazca, kuzey ve güney amerika, avustralya, afrika, avrasya, filipinler, bismarck, scotia, cocos, antarktika ve karayip levhaları olmak üzere 12 levha bulunur.

  deprem ve volkan faaliyetleri bu levha sınırlarında gerçekleşir.

  ayrıca pasifik okyanusu etrafındaki levha sınırlarının oluşturduğu volkanik sıraya ateş halkası denir.

  levha sınırları
  ... muhendis tarihci