1. 1.
    1988 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden, 2000 yılında inönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında, inönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliği/başkanlığı görevlerinde bulundu.

    istanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012 yılında Tokat il Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.
    ... bay efendi