1. 1.
    Artık kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Anlaşılabilirlik oranı azami %30 %40larda olduğu halde Kırgızcanın, kazakçanın türkçenin bir lehçesi olduğunu kabul etmek bir salaklıktır.

    Not:Oğuz alanı içerisindeki Azerbaycan, Türkmen, Gagavuz türkçeleriyle anlaşılabilirlik oranımız çok yüksek bu nedenle onların lehçe olduğunu söylemek doğrudur.
    -1 ... kendineliberal