1. 1.
    Muhammed'e gore Yahudi isi.

    Allah, Yahudileri kahretsin! Şüphesiz Allah, onlara, leşlerin iç yağlarını yasakladığı zaman, onlar, onu erittiler, sonra da satıp parasını yediler. ( Buhârî, Müslim, Müsâkât 71 (1581); Ebu Dâvud, icâre 64 (3486); Tirmizî, Büyü1 61 (1297);)
    -2 ... basat55