1. 1.
    (bkz: açmayın korkunçlu kadın)
    ... asuregibisurat