1. 1.
    Utanmaz yüzsüz erkektir.
    1 ... the president