1. 1.
    güney kafkasya kavmi olan lazların ms 2-6. yy arasında kurdukları krallıktır. bizans ile sasani imp arasında kaldıklarından denge politikası gütmüşlerdir. meşhur kralları ise gubaz’dır.
    1 ... melikbaybars