1. 1.
    Aniden silahı çıkartıp topuğa sıkma gayreti gösteren uşaktur.
    -1 ... expected1