1. 1.
    Lüksemburg milli marşının nakarat kısmı.

    milli gelir kişi başına 43.500 dolar.
    1 ... salvatoreadamo