1. 1.
    şu an için belli degil.

    selam ve duva ile.
    ... erectov