1. 1.
    işkembede oluşan aşırı histaminin kan dolaşımıyla ayaklara gitmesi sonucu ineklerde topallığa neden olan bir hastalık.
    ... dore guido orefice