1. 1.
    Laf getirip götürmek. Bir sözü birinden alıp bir başkasına ulaştırmak.
    ... nevilevile