1. 0.
    Change programı yapmaya ben hazırım.
    2 ... yobazkiller
  2. 1.
    ne güzel bir isim " özgürlükler ülkesi TüRKIYE ".
    2 ... dergah sovalyeleri