1. 1.
    Uludağ sözlükte kurmak istediğim birliktir; evet ülkemizin kalkınması için 21. Yüzyılda laiklik ve Kemalizm gibi çağ dışı ideolojilerden acilen kurtulmalıyız:

    Bu şekilde düşünen arkadaşları bu birliğe bekliyorum:
    2 ... 1protesto