1. 0.
    Sözlüğün seviyesini arttıran bir eylemdir.

    Bu eylemi gerçekleştirenmher yazarı desteklemek lazımdır.
    -1 ... woodcutter