1. 1.
    bu güzelim yiyeceğimize soğan denen garip varlığı koyma dengesizliğidir.
    ... warren