1. 1.
    Boş söz, boş laf, boş konuşma anlamlarında kullanılan farsça kökenli deyim.
    4 ... munia