1. 1.
    yenmesinde sakınca yoktur. icma ile karar verilmiş olabilir.
    1 ... erectof