1. 1.
    Amiral Don Juan için inşa edilmiş büyükçe bir kadırgaydı. Bu tabir, daha sonradan, ispanyol filolarının bütün sancak gemilerini kastedecek şekilde genişletildi. Osmanlı donanmalarında, benzer biçimde, sancak gemisine riyâle adı veriliyordu.
    ... hepinizi sevmiyorum