1. 1.
    iyonyanın incisi. izmir için kullanılır.
    ... judas