1. 1.
    Kasılmak ve kusmaktır. Veya yemek boğazınıza kaçar.
    ... trinitrotoluen