1. .
    bu sözün sonrasında getireceği olayları açaba düşünmedenmi yoksa kasti olarak verdiği bir cevapmı diye düşündüğümüz, nato kuzey ırak'a girdiği takdirde, kürt peşmergelere ne gibi toleranslar sağlayacağı ve onların devlet olma durumuna bir nebze daha yaklaştıracak adımlarda bulunacağını bilmedenmi söylediğini yoksa bildiği için böyle bir harekatı hoş göreceğini zannettiğim bu halkın başına dert olmuş bir başbakandan çıkan, talihsiz bir milletin, liderinin talihsiz cevabı
    ... tctakip