1. 1.
    geçen bölümde bile dövemediyse sanmadığım bir olgu.
    -4 ... from here to forever