1. 1.
    ibranice bildiğinizi gösterir. evet, ibranice biliyorum.
    2 ... bay polar
  2. 2.
    okuduğunu anlayabilmek.
    1 ... nanautzin