1. .
    yıldızların kesifliklerini ölçmek üzere kullanılan grafiktir.

    yıldızın iç yapısını anlatan denklemler * bu eksenlere çizilir, özellikle beyaz cüce ve notron yıldızlarının iç yapıları çok "egzotik"* * olduğundan inceleme konusudur.
    ... ferayebend