1. 1.
    ayn seylem savaşı'ndan sonra, kendisinin cesedini arayıp bulan kişi büyük selçuklular'a bağlı suriye emiri tutuş'tur. nasıl bulduğu sorulunca " âli selçuk birbirini ayaklarından tanır" demiştir. *
    ... aquila non capit muscas