1. 1.
    kusura bakma demenin başka bir versiyonu. "kusura bakma" ve "dargın kalma" sözlerinin karışımı söz.
    ... asiti kaçmış kola