1. 1.
    Isa'yı tercih eden türklerdir. Saygı duyulmalıdır.
    ... papa jupiter