1. 1.
    Bu seçimde de umduğunu bulamayan muhalefetin son umudu.
    Mısır gibi bizi de kurtar annem. Söz size kapitülasyonun kıralını vereceğiz.
    -1 ... erkenotenhoroz