bugün

Ziya Gökalp bir yazısında şöyle belirtmiştir: "Memleketimizde, halk sevdiği kimselere birer lâkap takar. ismail Paşa'ya da 'Kurt' lâkabını veren halktır. Diyarbekir'e gelip geçmiş valilerin ekserisini halk tanımaz. Yalnız çok sevdiği muhterem bir sima vardır ki onu pekiyi tanır ve aradan birçok batınlar geçtiği halde bir türlü unutamamışlardır. Bu şanlı sima Kurt ismail Paşa'dır"