1. 1.
  dünyada sermayenin uluslararası dolaşımının önündeki en büyük engellerden biri olduğu için kısa ve uzun vadede kaybedecek olan siyaset.
  1 ... heraklit
 2. 2.
  (bkz: küresel ısınmaya karşı yükselen milliyetçilik)
  -2 ... doktor sağbırakmayan
 3. 3.
  sadece küreselleşmeye karşı değil tüm dünya üzerinde yükselen bir değerdir artık milliyetçilik. tüm siyasetçiler milliyetçiliken dem vurup faşistçe söylemleri bile bir oy kapısı olarak görmeye başlamıştır.

  (bkz: her horoz kendi çöplüğünde öter)
  ... palta
 4. 4.
  küreselleşmenin, tüm dünya üzerinde ulus olma bilincini yok etmeyi şiar edinmesinin bir sonucu olarak, milliyetçilik akımı küresel ölçekte yükselmiştir.

  esasen, bu durum, küreselleşmenin yarattığı kaçınılmaz bir süreçtir. öyle ki, ulus ekonomilerinin ve sermayenin yerelleşmesinin karşısında olan sistem, ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek için siyasal ve toplumsal dengeler üzerinde de oynama yapmaktadır. başka bir deyişle, küresel patronlar, ülkelerdeki ayrımcı hareketlerin varlığını da kendilerine bir avantaj olarak kullanmışlardır. bu nedenle, giderek taşeronlaştırılan ve sistemin devamı için bu konumunu koruması hayati önem taşıyan ülkelerde, yabancı sermayeye ve dolaylı olarak dış dünyaya bir tepki doğmuştur. bu tepki de milliyetçiliği ve hatta faşist düşünceleri tetiklemiştir. bu yönden bakıldığında, denilebilir ki, küreselleşme için en büyük tehditlerden biri, üçüncü dünya ülkeleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan milliyetçiliktir.
  ... insomniac