1. 1.
    herhangi bir açılışta, açılışı yapan kişilerin içinde bulunduğu eylemdir. istisnasız her açılışta bu tabloyu görmekteyiz.
    ... neviisahsinamunhasir