bugün

biri allah adına yapılan dini vecibe diğeri allah'ın adını kullanarak kendi çıkarları için dini vecibeleri suistimal etmektir.

yani aynı şey değildir.
Işid videolarının etkisinde kalmış küçük yaşta internet kullanımının zararlarına güzel bir örnek teşkil eden fikriyatın ortaya attığı versustur.