1. 1.
    imkanı olan her müslümanın yerine getirmesi gereken bu ulvi amelin, ruhuna uygun davranılarak aslında o kurbanın sadece etten ibaret olmadığını nefsimizinde kurban olduğunun idrakine varılması gereken bir durumdur.
    1 ... aspirin