1. 1.
  kuran’ın günümüzdeki eksikliklerinin olduğu neden mi bu kadar savunuluyor? neden mi bu derecede sorgulanıyor?
  ilgilenen varsa şayet, seviyeli olmak kaydıyla buyursun.

  1. köleliği yasaklamıyor. (bakara: 177-221), (nisa: 24-25-36-92), (maide: 89), (tevbe: 60), (nahl: 71-75), (muminun: 5-6), (nur: 33-58), (ahzab: 26-50-52-55), (mucadele: 3), (mearic: 29-30), (insan: 8 ), (beled: 12-13), (rum: 28)
  2. kadını dövmeyi emrediyor. (nisa: 34)
  3. dünyayı düz olarak tasvir ediyor. (hicr: 15), (ra’d: 3), (kaf: 7), (gâşiye: 20), (şems: 6), (naziat: 30), (inşikak: 3), (bakara: 22), (nede: 6-7), (zariyat: 48)
  4. ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil. 3 ayrı özne var; ben (muhammed), o (allah), biz. (hud: 2), (zariyat: 51), (en’am: 114), (hicr: 9), (tekvir: 19-20), (ahzab: 56) ???
  5. spermin testiste oluştuğunu bilmiyor. (tarık: 7)
  6. her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok. (zariyat: 49)
  7. güneşin çamura battığını iddia ediyor. (kehf: 86)
  8. yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor. (mulk: 5)
  9. kutuplar yok. en kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok. (bakara: 187)
  10. milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok ama deveden bahsediyor! (gaşiye: 17)
  11. insansı canlılar olan neanderthal yok ama olmayan melekler, şeytanlar ve cinler var. (bakara: 102), (en’am: 8-9), (a’raf: 20)
  12. beyin kelimesi yok. beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor. (muhammed: 24), (a’raf: 179), (hacc 46), (ali imran: 119)
  13. mirasta adaletsiz. (nisa:11-12)
  14. şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor. (bakara: 228-282)
  15. sadece arap kavmi için yazılmıştır. (fussilet: 44), (yusuf: 2), (şuara: 198-199), (enam: 92)
  16. peygamberin seks sırası anlatılıyor. (ahzab: 51)
  17. birçok ayet birbirini yalanlıyor. ilk müslümanın muhammed, musa ve ibrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var. hangisi belli değil. (a’raf: 143), (en’am: 163), (ali imran: 67)
  18. el, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor. (maide: 33-38)
  19. kelle kesmeyi emrediyor. (muhammed: 4)
  20. nerede bulursanız öldürün diyor. (bakara: 191)
  21. sadece muhammed'e özel kadınlar listesi var. müminlere 4 kadın, muhammed'e sınır yok. (ahzab: 50)
  22. kadının cariye olmasına onay veriyor. (mearic: 30), (nisa: 24-25), (muminun: 6), (nur: 33)
  23. ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var. haram davranışları sayarken anne babaya iyilik edin gibi pozitif cümleler var. ???
  24. anlayasınız diye arapça indirdik deniliyor. arapça evrensel değil. (yusuf: 2)
  25. mekke ve civarı için indirdik diyen ayet de var evrensel diyen de... kuran evrensel değil kavimseldir. (en’am: 92)
  26. peygamberin öz amcası ebu leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi... (tebbet: 1-5)
  27. peygamberin evinden misafir kovma ayeti var. (ahzab: 53)
  28. peygamber evlatlığı zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var. (ahzab: 37)
  29. evlenme yaşı için sınır yok. ???
  30. sınırsız cariye helal. (muminun: 6), (nur: 32-33), (ahzab: 50-52-55), (mearic: 30)
  31. ayetleri sorgulamayın diye ayet var. (maide: 101)
  32. dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor. (bakara: 219), (maide: 90-91), (yunus: 4), (nahl: 67), (bakara: 25), (ali imran: 15), (duhan: 54), (tur: 20), (rahman: 72), (vakıa: 23), (nebe: 33-34)
  33. eşcinselleri lanetliyor. (nisa: 15-16), (araf: 80-81), (hicr: 71), (şuara: 165), (neml: 55)
  34. gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor. (bakara: 62), (maide: 69), (nur: 39), hu: 15-16), (tevbe: 17)
  35. namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor. ???
  36. tarihi bir olay anlatırken meryem'leri karıştırıyor. kur’an’da “ey harun’un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir. halbuki bu iki meryem birbirinden tamamen bağımsızdır. isa’nın annesi olan meryem’in harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki meryem’den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır. (meryem: 28)
  37. lat, menat ve uzza isimli putları övüyor. (necm: 19-20)
  38. savaşa teşvik eden ayetler var. (bakara: 190-193-216-244), (ali imran: 166), (nisa: 71-72-76-84), (enfal: 17-39-65), (tevbe: 14-15-46-111-123), (hac: 39), (ahzab: 18-19), (muhammed: 20), (fetih: 11-16)
  39. bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor. (enfal: 65-66)
  40. kadına savaşta ganimet diyor. (nisa: 4)
  41. cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor. (ahzab: 33)
  42. ayın yarıldığını iddia ediyor. (kamer: 1)
  43. galaksiler yok. ???
  44. evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor. ???
  45. dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…
  46. güneş dünyanın etrafında döner diyor. (enbiya/33)
  47. allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine allah onları kahretsin diyor. (munafikun: 4), (tevbe: 30)
  48. kuran'da kadınlara hitap hiç yok. ???
  49. bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için aşağılık maymunlar gibi çocukça hakaretler kullanıyor. (bakara: 65), (maide: 60)
  50. muhammed tanrılaştırılıyor. (ahzab: 56)
  51. bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin ayeti geliyor. (enfal: 1-41)
  52. peygamberin küçük karısı ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var. entrikalar ve dedikodular da unutulmamış. (nur: 11-12-13-14-15)
  53. evrim hiç yok. ???
  54. içki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor. (nahl: 67), (bakara: 219), (maide: 90-91)
  55. yahudi ve hristiyanları dost edinmemeyi emrediyor. (maide: 51)
  56. kadınlara tarla diyor. (bakara: 223)
  57. peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.
  58. iyilik ve kötülüğün allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik allah'tan kötülük senden diyor.
  59. uzaya çıkmayı imkansız görüyor. (rahman: 33)
  60. ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor. (yunus: 5), (nuh: 16)
  61. büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor. ???
  62. köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor. (nahl: 75)
  63. konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var. (neml: 18), (araf: 107)
  64. iblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor. (kehf: 50), (bakara: 34)
  65. mahşerde allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de. (bakara: 48), (zuhruf: 86), (necm: 26), (zümer: 43)
  66. hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler ortadoğu’ya özgü. ???
  67. bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil. (bakara: 180),
  68. allah, muhammed'e salat ediyor. (ahzab: 56)
  69. kıble önce kudüs'ken yahudiler itiraz ettikten sonra kabe oluyor. (bakara: 144)
  70. cehennemde ebu cehil'e düello teklif ediliyor. (alak: 13-19)
  71. rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor. (özellikle bakınız..)
  72. her şeyi bilen allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.
  73. cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok. ???
  74. hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.
  75. bazı ayetler daha muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.
  76. peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor. (mücadele: 12)
  77. cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor. (hadid: 21), (ali imran: 133)
  78. dünya kainattan daha önce yaratıldı diyor. (fussilet: 9-12)
  79. rüzgar olmasa gemiler durur diyor. (şura: 33)
  80. boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip. (bakara: 230)
  81. göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor. (enbiya: 30)
  82. diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor. (muminun: 27), (hud: 37-38-42-44), (araf: 64), (yunus: 73), (şuara: 119), (ankebut: 15-65)
  83. mekke'de ayetler barışçılken medine'de muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor. (kafirun: 6), (tevbe: 29)
  84. muhammed'in sapık olmadığını savunan ayet var. (araf: 61)
  85. gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.
  86. mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.
  87. tatlı suda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor. (rahman: 19-22)
  88. tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, zebur kitap zannediliyor. (kuran/maide: 45 - tevrat/mısırdan çıkış: 21:23.25), (kuran/enbiya: 105 – tevrat/mezmurlar: 37:29), (kuran/araf: 40 – incil/ matta 19:24–markos 10:25–luka 18:25), (kuran/ali imran: 93 – tevrat/yaratılış bölümü 32:22.31), (kuran/hicr: 9 – tevrat/yeşaya: 40/8 – incil/matta: 5-18)
  89. cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.
  90. allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.
  91. göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor. (hacc: 65)
  92. nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.
  93. güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.
  94. bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.
  95. cinlerden bahsediyor, varlıklarına dair hiçbir bilimsel delil yok.
  96. allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.
  97. hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal. (maide: 38), (nisa: 24)
  98. nisa 23 ensesti yasaklıyor, ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.
  99. kuran'da “aşk” kelimesi hiç geçmiyor.

  kaynak: kuran
  33 -17 ... murphie
 2. 2.
  Kaynak Evrim ağacı.

  Ya isinize bakın ya. Ateistler.
  4 -11 ... gaiptengelenadam
 3. 3.
  bunların yanlış veya eksikliği sana göre. hepsinin cevabı beğenirsin beğenmezsin var. yani, biraz kendini sorgula bence.
  ayrıca kuran da aşk kelimesi geçmiyor, saçmalığa bak. hubb, muhabbet, ne demekmiş bir bak istersen, senin demene göre, god kelimesi de gecmiyor.
  6 -9 ... bi to mimiram aaa
 4. 4.
  Bu listeyi kaybetmede mezarda kefenine iliştirsinler hesapta sorarsın.ruhunu alan varlığa.
  9 -7 ... kalahari 1
 5. 5.
  Sadece kuran değil bütün dinler ve kutsal metinler için geçerlidir.
  2 -1 ... konglamere lenf nodu
 6. 6.
  maşallah kafalar pırıl pırıl. görende Kur' an- ı kerim i okuyup bu notlari çıkardı sanacak. turan dursun hocanız var ya, hani duvara boya atıp tesadüfü açıklayan, heh siz aman sakın tefsir meal fıkıh okumayın.
  2 -3 ... lider teskilat doktrin
 7. 7.
  yazının tamamı bana ait değildir. “karikateist, facebook sayfası”na aittir. fakat düşüncenin tamamına katılıyorum.

  (#39249854) müthiş zeka, müthiş araştırmacı ruh.
  “bunların yanlış veya eksikliği sana göre. hepsinin cevabı beğenirsin beğenmezsin var. yani, biraz kendini sorgula bence.”
  bunların, yanlış veya eksikliği bana göre değil. şunları okuyan her aklı başındaki insan neyin kastedilerek yazıldığını net bir şekilde idrak edebilir. bahsi geçen konu, ciddi anlamda hassas bir konudur. kendimin farkındayım, şu an, şu durumda kendimi sorgulamaya ihtiyacım yok. ben isterdim ki, bu entrynizin içeriği dolu, mantıklı, dayanağı olan şeyleri kapsasaydı. fakat görüyorum ki bu donanımla pek mümkün değil.

  diğer birkaç kişi de aç oku, şu meale bak, bu tefsiri incele falan demiş. doğru veyahutta yanlış, siz okumuşsunuz ki, bana öneriyorsunuz. şu 99 maddelik listeye de bir cevap vermenizi, o engin bilgilerinizden yararlanmayı çok isterim.

  körü körüne inanmaktansa; araştıran, öğrenen, sorgulayan birisi olmayı tercih ederim. bu kimseyi ateist, inançsız vs. yapmıyor. inanç farklı bir olgu ve burada kimse kimsenin dini inancını, insanlığını sorgulayacak mertebede değil. herkes ithamlarına dikkat etsin.
  13 -5 ... murphie
 8. 7.
  Buna prim veren embesildir. Kuranda bu soruların çoğunun cevabı vardır. Olmayanları da daha bilim açıklayamamıştır. Karadelikten bihaber kişilerin: güneşin çamura battığını iddia ediyur diye saçmalamasını umursamamak gerekir. Sanki ölüme çare bulmuş da konuşuyor deyyus güneş sönse siki tutar hala allahın laflarını tartışıyor.
  4 -5 ... tenete
 9. 8.
  teknoloji ve bilim ilerledikçe tabi ki doğal sonuçlar bunlar.
  3 -1 ... sigara icmiyorum
 10. 9.
  ‘’ Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. ‘ De ki: Haydi siz yalan üzere uyduruşmuş olarak O’ nun benzeri 10 Sure getirin ve eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka güç alabileceğiniz herkesi de yardıma çağırın. ‘’ ( Hud, 11/13 )
  Ama bunu yapamazsınız, hiçbir zaman da yapamayacaksınız, o halde bundan vaz geçin, yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş inkarcılar için hazırlanmıştır. ‘’ ( Bakara, 2/23-24 )
  ben demiyorum, o çogu hata ve yanlıştan ibaret dediğin kitap söylüyor.
  herhalde biliyordu sizin gibilerin çıkacağını. hadi senin o kadar bilgin yoktur, peki ya hocalarında mı yazamıyor böyle "hatalı" bir kitap.
  1 -4 ... bi to mimiram aaa