1. 1.
  zaten adem, ortada kendinden başka kimse yokken neden testisle yaratıldı sorusu bile olayı bitirir.
  ... inderex
 2. 2.
  üretilen değil atılan, fışkıran demiş zaten. Ayrıca meni içerisinde sadece sperm bulunmaz, yardımcı sıvılar farklı bezler ve kanallarda üretilir, olgunlaşır vs.

  Sperm su değildir, hücredir filan diye girilseydi lafa daha ikna edici olabilirdi.

  Yine de bir bevliyeciye danışmakta fayda var bence.
  1 ... yemek yapan hasin erkek
 3. 3.
  (bkz: spermin tesisler de üretilmesi)
  ... erkekseniztekertekergelin
 4. 4.
  (Alıntıdır)

  5. insan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın.
  6. Atılan bir sıvıdan yaratıldı.
  7. Bel ile kaburgalar arasından çıkar.
  8. Kuşkusuz O, onu yeniden döndürmeye gücü yetendir. (Tarık 5-8)

  Ayetlere dikkatli bakarsak; 5, 6 ve 8. ayetlerde insandan bahsedildiğini göreceğiz. 5. ayette “neden yaratılmış olduğuna bir baksın” denilen insandır. 6. ayette “atılan bir sıvıdan yaratılan” da insandır. 8. ayette “yeniden döndürülme”sinden bahsedilen insandır. Pek, o zaman 7. ayette “bel ile kaburgalar arasından çıkar” denilenin insan olduğunu düşünmüyoruz? Bizce önceki iki ayette ve sonraki ayette “insan”a atıf yapıldığı için bu ayette de atıf yapılanın “insan” olduğunu düşünmek daha uygundur. Dolayısı ile 7 ayette meniden ziyade, bel ile kaburgalar arasından çıkan şey insandır. Her ne kadar bazı tefsirler bunu bu şekilde anlamış olsa da, bize göre bu anlayışlar hatalıdır. Ayetin hem öncesinde hem de sonrasında “insan”a atıf yapılması, bu dediğimizi desteklemektedir. Ayrıca 7. ayette geçen “çıkar” fiilinin Arapçası “yahrucu”dur; bu fiilin aynısı 40. sure Mumin Suresi’nin 67. ayetinde “Sonra sizi bebek olarak çıkardı” ifadesinde geçmektedir. Görüldüğü gibi buradaki “çıkmak” ifadesi insanın doğumu için kullanılan fiildir ve insan bebekken bulunduğu bölge herkesin gördüğü gibi “bel ile kaburgaların arası”dır. Bu da “çıkmak” ile insanın doğumunun kastedildiği görüşünü desteklemektedir.

  Bizim görüşümüz yukarıdaki gibidir. Fakat ayetten “meni”nin çıkışını anlayanların bir görüşünü de aktararak, siz okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz: “Meni bildiğimiz gibi testislerde oluşur. Testisler ise Mesonephrosdan gelişirler. Mesonephros’lar anne karnındayken bebeğin sağ ve sol tarafında bel kemiği ile kaburga kemikleri arasında yer alırlar. Bebek doğmadan önce Mesonephroslar testislere dönüşürler ve inguinal kanal denen kanaldan testis torbasına inerler. Hatta nadir durumlarda bazı çocuklar testisleri aşağı inmeden doğabilirler. Özetlersek, meniyi üreten testisler, ilk aşamada, bel kemiği ile kaburga arasında oluşmakta, sonra aşağıya inmektedirler.”
  2 ... insectoidzz