1. 1.
  Kitabımız kuranı kerim, insanların henüz hiçbir fizik bilgisine sahip olmadığı zamanlarda insanlara atom hakkında vermektedir.

  sureyi ve ilgili ayetleri paylaşıyorum. ayetlerin birbirine bir bütün olduğunu unutmadan okumanızı rica ederim.

  34-SEBE':

  1 - Hamd, o Allah'ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. Ahirette de hamd O'nundur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.

  2 - Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa (Allah) hepsini bilir. O çok merhamet edicidir. Çok bağışlayıcıdır.

  3 - inkâr edenler: "Bize o kıyamet saati gelmez." dediler. De ki: "Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır."

  4 - Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. işte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır.

  5 - Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, onlar için de pek kötü ve elem verici bir azab vardır.

  6 - Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur'ân, hakkın kendisidir. O, gücüne nihayet olmayan, her hamde lâyık bulunan Allah'ın yolunu gösteriyor.

  7 - Böyle iken inkâr edenler şöyle dediler: "Siz öldükten sonra, didik didik parçalandığınız vakit, yeniden bir yaratılış içinde bulunacaksınız diye, size birtakım haberler veren kişiyi gösterelim mi?"

  1. ayette Allah, ilmiyle her şeyi kendisinin yarattığını anlatıyor.

  2. ayette yer ve gök arasında ne varsa bildiğini ve merhametli ve bağışlayıcı olduğunu söylüyor.

  3. ayette ilk iki ayeti destekler ifadeyle ''O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır." diyerek ''zerre'' ye dikkat çekiyor ve ondan daha büyük daha küçük olan şeyler olduğunu da bize bildiriyor.
  küçük ve büyük ifadelerinin tam ortasındaki ''zerre''nin atom, ondan daha küçüğü ifadesi fiziğin tespit ettiği atom altı parçacıklar, ondan daha büyüğünün de moleküller olduğu 4. ayetteki rızık kelimesinden anlaşılıyor.
  4.ayet; ''Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. işte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır.''

  bu ayette ''çünkü'' diyerek zerreyi rızık vermek için yarattığını söylüyor. ''rızık'' kelimesi yemek, içmek, bir şeyden faydalanmak anlamına gelen bir kelimedir. bunların hepsinin temeli her maddede olduğu gibi yine atomdur.

  5. ayette inkar edenlerle ilgili hüküm bildiriliyor.

  6. ayette ilim sahibi olanların, kuran'ın allah'ı işaret ettiğini bilirler diyor.

  7. ayette ise, insanın öldükten sonra yine aynı şekilde çok küçük parçalara bölüneceği bilgisiyle, bu yedi ayetteki konunun atom olduğunu iyice belirtiyor.

  görüldüğü üzere ayetler gayet açık arkadaşlar. ayetleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde zerre'nin atom olduğu anlaşılıyor.

  edit: sebe suresi 8. ayet - O, bir yalanı Allah'a iftira mı etti, yoksa kendisinde bir delilik mi var? bilakis, doğrusu âhirete inanmayanlar, derin bir sapıklıkla azab içindedirler.

  zorlama diyenlere şaşıyorum, allah bundan 1400 yıl önceki insanlara direkt proton, nötron, elektronları ismen mi anlatsaydı. bunu yapsaydı hz. muhammed kendine nasıl takipçi toplayacaktı. düşünmüyorsunuz...

  her ne kadar görmemek isteseniz de, konuyu 7 ayet olarak ele aldığınızda bahsedilenin atom olduğu besbelli.

  atomdan ziyade, kurandaki bu anlatım tarzının bile kuranın her devre hitap eden bir kitap olduğunu ispat etmeye yeter. tekrar söylüyorum. her ne kadar görmek istemesiniz de...
  3 -10 ... yusuf reis
 2. 2.
  ben ikna oldum şahsen.
  2 ... noxeca
 3. 3.
  Aşırı saçma bir çıkarım olmuş. Tamam kuran da atomdan bahsettgini varsayalım fakat kurandan 1000 yıl önce ilk atom fikri democritus tarafından iddia edilmiştir zaten.
  M. Ö 400lü yıllarda.
  1 -1 ... 7eylul2005
 4. 4.
  Dalton atom modeli temellerinin fatih kuran kursunda atıldığına dair rivayetler var. pilavlı bir sohbette daha görüşmek üzere.
  6 ... fikrimfirarda
 5. 5.
  kitapta bir şey anlatılmıyor da yorumlayan kendi ekstralar katarak coşuyor desek daha doğru.

  yani bu gözle bakarsak ve eğer zorlarsak herhangi bir yazıdan zaten akla gelebilecek her anlamı çıkarırız.

  aklıma instagramda videoları dönen, eski sevgilisinin paylaşımlarından binbir anlam çıkaran komik eleman geldi.

  bu da onun gibi bir şey.

  (bkz: aslında öyle demek istemiyor orada) * he gardaşım sen daha iyi biliyon söyle hele ne demek istiyor allah.
  1 -3 ... pezevenk malik
 6. 6.
  Kuranı kerimde atom "zerre" tabiriyle geçiyor dersek: Ne yerde ne de gökte, zerre ağırlığında bir şey, Allah'tan gizli kalmaz. Ondan (zerreden) daha küçük ve daha büyük hiç bir şey yoktur ki, açıkça kitapta bulunmasın,» [676]

  “Ne göklerde ne yerde, Allah'ın ilminden, bir zerre ağır­lığınca bir şey kaçmaz. Bundan (zerreden) daha küçük ve da­ha büyük hiç bir şey yoktur ki, hepsi muhakkak kitapta apa­çık bulunmasın.» [677]

  Görülüyorki şu iki ayette bahsi geçen zerrenin, yâni ato­mun daha da küçüğü vardır. Yukarda da izah olunduğu üze­re, atomun parçası denen bu varlığın elde edilmesiyle. atom enerjisi bulunmuştur. [678]

  676] Yunus: 10/61.
  [677] Sebe: 34/3.

  http://www.ilimdunyasi.co...psikolojisi/kuranda-atom/
  3 -2 ... gazeloglu
 7. 7.
  Ben ikna oldum... Lütfen daalınnn.

  Not: Anlamadığım...
  inanmıyor diye olayı neden hemen işkenceye, eziyete kısacası cezaya bağlıyor?
  Atomu, eletronu v.s anlatacak bir kimya okulu kurdun da insanlar dersemi girmedi?
  1 -2 ... eratosthenes
 8. 8.
  (bkz: dr richard feynman)

  (bkz: dr leonard süsskind)

  (bkz: dr paul dirac)

  (bkz: dr werner von heissenberg)

  Atom ve atomaltı parçacıklarını en iyi inceleyen büyük bilimadamları bunlardır. yazdıkları neyi bulursanız okuyun, zarar gelmez, ölmez ya da yaralanmazsınız...

  çıkış noktaları da

  (bkz: dr albert einstein)

  dır.
  1 ... paganviodio
 9. 9.
  ''5 - âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, onlar için de pek kötü ve elem verici bir azab vardır.''

  bu ayete takılanlar var sanırım.

  ceza, azap veririm demiyor, ''azap vardır'' diyor. gerçeklere yüz çevirirsen azap içinde kalacaksın diyor.
  1 -1 ... yusuf reis
 10. 10.
  bu benzersiz mizaha asla hayır diyemem.
  kuranda atomun anlatılışı
  4 -2 ... hubel