1. 1.
  Bir düz dünyacı olarak beni hiç şaşırtmayan gerçektir.
  Saffat6

  "Biz, o yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsleyip donattık."

  Aksini iddia eden buyursun.
  Bilime göre ise yıldızlar bizden milyonlarca ışık yoku uzaktadır. Bilimin ortaya attığı iddialar ekseriyetle dinleri çürütmek üzeredir. Yıldızların ne kadar uzakta olduklarını bilmiyorlar ve bilemezler ama emin gibi iddia ediyorlar.
  -1 ... ktm li aynasiz