1. 1.
  meni/ersuyu nun bir kadını hamile kılması mümkün değil, bu sıvının içerisinde bulunan spermlerin yumurtayı döllemesi sonucu, dişi hamile kalır ve insan oluşmaya başlar, meni spermleri korumak ve onları taşımak için salgılanır,

  bilim, gözle görülemeyen bu spermleri keşfetmeden önce, dişiyi o sıvının (meninin) hamile bıraktığı sanılırdı,

  tıpkı kuranı yazan arap yarımadası yerlilerinin düşündüğü gibi;

  --mağarada duyulan sesler--
  -''O (insan), bel ile göğüs nahiyesinden atılan bir sudan yaratıldı.''(Tarık, 86/6-7)

  -''Biz insanı katışık bir nutfeden / meniden yarattık.'' (insan, 76/2)
  --mağarada duyulan sesler--

  ayrıca insanın oluşmasında, yalnızca erkekten gelen spermler değil, dişiden gele yumurta da büyük rol oynar.
  2 -6 ... tapmadiyentanri
 2. 2.
  sperm olmasa yumurta kendi kendini dölleyebiliyor zaten demi?
  aklına sokayım.
  4 -2 ... kazangap
 3. 3.
  "Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz, şu muhakkaktır ki biz sizi (aslınızı) topraktan, sonra (onun neslini) insan suyundan (spermadan) sonra alaka (yapışan şey)'dan daha sonra da hilkati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık (ve bunları) size (kudretimizin kemalini) apaçık gösterelim diye (yaptık) sizi dileyeceğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz." 
  Mü'minun, 23/12-14).

  Kur'an Kerim'de insanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır.ama Körler görmek istemez herhalda
  4 -1 ... uskudaralimi