1. 1.
  Şuan elimizde bulunan Kur'an diğer metinlerden sadece bir tanesidir.Yani dünya üzerinde içinde farklılıklar bulunan birden fazla Kur'an var.

  Örneğin:

  Hafs Musahafı:Türkiye dahil diğer birçok ülkede kullanılan Mushaftır.

  Cezayir,Fas,Tunus,Batı Afrika,Sudan,Libya,Katar gibi ülkelerde Kur'an'ın farklı versiyonları kullanılır.Bu mushaflar arasında birçok çelişkiler bulunur.Şuan elimizdeki Kur'an bile çelişkilerle doluyken diğer versiyonlar arası çelişkiler olması garipsenilmeyecek bir durum olsa gerek.

  Mushaflar arası farklılıkları konu alan eserlere imza atmış birçok saygın islam alimi vardır.Bunların en bilineninden bahsetmek istiyorum:

  Ünlü islam alimlerinden Ebu Davud,ki aynı zamanda Kuttubi Sitte'deki sahih kaynaklardan birinin yazarıdır.Mesahaf-i Sicistani adlı eseri vardır.Bu eser Kur'an versiyonları arasında bulunan bir kaç bin farklılığı içermektedir.Yanlış duymadınız Kur'an metinleri arasında BiNLERCE farklılık vardır.

  Ben dünyada en çok kullanılan Hafs ve Warsh mushaflarını inceleyeceğim.Önce bu mushafları tanıyalım:

  Hafs Mushafı:Türkiye dahil diğer birçok ülkede kullanılan Mushaf budur.

  Warsh Mushafı: Cezayir,Fas,Batı Afrika,Sudan ve Tunus'un bir kısmında kullanılan Mushaf'dır.

  işte bu farklılıklardan bir kaç tanesi:

  Hafs:Bakara:132: ''wawassaa'' vasiyet etti demektir.
  Verş:Bakara:132: ''wa'awsaa'' vasiyet etti.

  Bunların anlamları hemen hemen aynıdır.Fakat Verş Mushafı'nda fazladan bir ''elif'' vardır.Nedeni lehçe farklılıklarıdır.

  Hafs:Ali-imran:133: ''wasaari'uu'' = ve koşun.
  Verş:Ali-imran:133: ''saari'uu'' = koşun.

  Görüldüğü gibbi Hafs Mushafı'ndaki kelimede fazladan bir ''ve'' bağlacı vardır.Anlamı değiştirmez fakat fazladan bir kelime ekler.

  Hafs:Maide:54: ''yartadda'' = geri dönmek.
  Verş:Maide:56: ''yartadid'' = geri dönmek.

  Bu iki kelimenin yazımı biraz farklı fakat anlamları aynıdır.Farklı lehçelerden kaynaklanır.Ayrıca dikkat ettiyseniz Hafs Mushafı'nda 54. ayet,Verş Mushafı'nda ise 56. ayettir.Anlayacağınız bazı ayetlerin yerleride değişik.

  Hafs:Enbiya:4: ''qaala'' = dedi
  Verş:Enbiya:4: ''qul'' = de

  Hafs:''(Muhammed) Dedi ki: Rabbim herşeyi bilir''.Özne Muhammed,işi Muhammed yapmış.
  Verş:''(Allah):De ki: Rabbim herşeyi bilir''.Burada ise özne Allah'tır.

  Bu kelimelerin yazılışlarıda,anlamlarıda farklıdır.Fiilin öznesini değiştirir.Hafs Mushafı'nda özne Muhammed'dir.

  Hafs:Şems:15: ''walaayakhaafu'' = ve korkmaz.
  Verş:Şems:15: ''falaayakhaafu'' = ve korkmaz.

  Bu kelimelerin sadece baş harfleri değişiktir.Anlamda fazla değişim olmaz.Verş Mushafı'nda daha vurguludur.

  Hafs:Bakara:58: ''nagfir'' = biz bağışlarız.
  Verş:Bakara:57:''yugfar'' = o bağışlar.

  Bu farklılık özneyi değiştiriyor.

  Hafs:Bakara:140: ''taquluna'' = siz söylüyorsunuz.
  Verş:Bakara:139:''yaquluna'' = onlar söylüyorlar.

  Baş harflerin değişimi özneyi değiştirmiş yine.

  Hafs:Bakara:259:''nunshizuhaa'' = bir araya getirmek,inşa etmek(inşa ediyoruz)
  Verş:Bakara:258:''nunshiruhaa'' = diriltmek,yeniden canlandırmak

  Bu kelimelerdeki farklı harfler iki farklı kelime oluşturuyor.

  Hafs:Ali-imran:81:''ataytukum'' = size verdim.(Ben)
  Verş:Ali-imran:80:''ataynakum'' = size verdik.(Biz)

  Yine bu kelimelerdeki farklı harfler özneyi değiştiriyor.

  Hafs:Nisa:152:''yu'tiihim'' = onlara verecek (O)
  Verş:Nisa:151:''nuutiihimuu'' = onlara vereceğiz (Biz)

  Yine burada özne değişmiştir.

  Hafs:Bakara:9:''yakhda'uuna'' = onlar aldatırlar.(Geniş Zaman)
  Verş:Bakara:8: ''yukhaadi'uuna'' onlar aldatıyorlar.(Şimdiki Zaman)

  Zaman bakımından farklılar.

  Hafs:Bakara:10:''yakdhibuuna'' = onlar yalanladılar (Etken)
  Verş:Bakara:9: ''yukadhdhibuuna'' = onlar yalanlandılar (Edilgen)

  Cümleyi aktiften-pasive çeviriyor.Anlam bayaa bir değişiyor.

  Hafs:Bakara:214:''yaquula'' = dedi
  Verş:Bakara:212:''yaquulu'' = dedi

  Görüldüğü üzere sondaki sesli harf ''a'', ''u'' ya dönüşmüş.

  Hafs:Bakara:184:''ta'aamu miskiinin'' = yoksulun yemeği(Oruca gücü yetmeyenler bir yoksul doyumu fidye verir).

  Verş:Bakara:183:''ta'aami masakiina'' = yoksulun yemeği.(Oruca gücü yetmeyenler yoksullara yemek fidyesi verir).

  Bu kelimeler arasında birkaç ünlü harf farklılığı vardır.Ayrıca Hafs Mushafı'nda bir yoksul için fidye emredilir.Verş Mushafı'nda herhangi bir sayı söz konusu değildir.Direk çoğul olarak yoksullar için fidye emri vardır.

  Hafs:Ali-imran:146:''qatala'' = o öldürdü
  Verş:Ali-imran:146:''qutila'' = o öldürüldü

  Hafs Mushafı'nda öldürdü derken Verş Mushafı'nda öldürüldü diyor.Anlam gerçekten değişiyor.

  Hafs:Maide:67:''risaalatahu'' = onun mesajı.
  Verş:Maide:69:''risaalatihi'' = onun mesajı.

  iki kelimenin son sesli harfleri birbirinden farklı.

  Hafs:Kasas:48:''sihraani'' = iki büyü (Ayet:iki büyü birbirini destekliyor).
  Verş:Kasas:48:''saahiraani'' = iki büyücü (Ayet:iki büyücü birbirlerini destekliyor).

  ilk iki harfin seslileri farklı.Anlam gerçekten değişmekte;Hafs Mushafı'nda ''büyü'' iken,Verş Mushafı'nda ''büyücü'' olmuş.

  Tüm bu örnekler göstermektedirki Kur'an'ın bir harfinin bile değişmediği inancı asılsızmış.Gerçekler öyle demiyor.Buraya yazılanlar değişikliklerin sadece bir kısmıdır.Çok daha fazla fark vardır Kur'an mushafları arasında.

  Aşağıdaki linklerdeki videolarda daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız,izlemenizi tavsiye ederim:

  http://dinsizdeist.blogsp...flar-aras-farkllklar.html
  http://dinsizdeist.blogsp...ar-aras-farkllklar-2.html

  Kelime farklılıklarını gösteren tabloyu ve daha detaylı bilgileri aynı zamanda kelimeleri aldığım kaynak olan;

  http://www.answering-isla...reen/seven.htm#appendix_1

  Linkinde bulabilirsiniz.
  3 -2 ... otoriter faso kemalist
 2. 2.
  Kuranın yazıldığı dönemdeki Arapçayı farklı farklı çeviriyor Araplar.

  Kur'an'ı anlamak için Arapça okumalısınız diyenler bilmez ama küçük bir bilgi olsun onlar da anlamıyor yani.
  1 ... keyf kahyasi
 3. 3.
  kuran arapçası klasik arapçadır. şu an bir sürü arapça çeşidi var çevirince fark oluyor tabi kelime olarak. mana değişmez ama.
  2 -1 ... masklavi
 4. 4.
  Kaynak sitelere bak hizaya gel.

  "okuyuş farkları"nın sebebi, Kureyş lehçesi ile yazılmış kuranı başka bölge araplarının okuma şekilleridir.

  Bunun önüne geçmek için de bir süre sonra gene bizzat Kureyş lehçesinin indiği arap bölgesindeki inananlar tüm dünya ile birlikte bizim de şu anda kullandığımız harekeli kuranı yazarak okuyuşu da tam olarak Kureyş lehçesinde standarta bağlamışlardır.

  dünyanın neresinde olunursa olunsun kuranın ne okuyuşu farklıdır ne anlamı. Bizzat peygamberimizin dili olan klasik arapça'nın Kureyş lehçesidir.
  4 ... insectoidzz