1. 1.
    Açık ve bariz şekilde kuran ı okuyan insanların göreceği durumdur. Sadece kuran kullanılarak devlet yönetilmez. Kuran bunlardan neredeyse hiç bahsetmemiştir. Şeriat kanunları dediğiniz şeylerin neredeyse hiçbiri kuran da geçmez.

    Allah kitabında devleti anlatmamış bunu insanlara bırakmıştır. Peki niçin arap kafasında düşünenler bunun aksini iddia eder? Çünkü, onların din dedikleri şey kuran dan uzaklaşmış geçmiş dönemlerdeki islam devletlerinin o dönemki siyasi ihtiyaçlarına kılıf uydurmak için çıkardıkları kanunlara ve hadislere dayandırılmaktadır. Bu durum onları çıkmaza sokar.

    Eğer müslümansanız tam olun ve bu işin kolay olmadığını anlayın.
    4 -2 ... id est