1. 1.
  nisa suresinde mirasın varisler arasında paylaştırılmasına dair 2 sure vardır ki akıllara zarardır zira buna göre payların hepsi toplandığında sonuç 1 tamdan büyük çıkmaktadır.

  11 ve 12. surelere göre
  11. allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. bunlar allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). şüphesiz allah ilim ve hikmet sahibidir.

  12.yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. bunlar allah'tan size vasiyettir. allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.

  buna göre kişi evli anası babası yaşıyor ve 3 kız çocuğuna sahip ise ve mefta olduysa:
  1.kız çocukları ,11.surenin 2.cümlesine göre* toplam 2/3
  2.ana babası ,11.surenin 4.cümlesine göre * kişi başı 1/6
  3.eşi ,12.surenin 4.cümlesine göre * 1/8 pay alcaktır.

  buna göre 2/3(kızlar) + 1/6(ana) + 1/6(baba) + 1/8(eş) = 9/8 (???)
  sonuç olarak payların toplamı 9/8 * çıkmaktadır ki bu da adamcağız ölünce mallar doğurdu anlamına gelir.
  32 -49 ... say
 2. 2.
  (bkz: hermeneutics)
  2 -2 ... child
 3. 3.
  inanmak,ancak ondan daha önemli olan konu ise inanmaya inanmak.işte bütün sorun burda başlıyo.Bir tek ben akıllıyım sen aptalsın anlayışıyla bazı şeyleri eleştirken ilk önce sahip olunması gereken bazı özellikler var.
  iyi bir eğitim`.Kuran,tefsir,meal ve hadislerle anlam kazanan bir kitaptır.Sen kalkıp ordan bir ayet ordan bir sure çekip " a baksan ne diyo" mantığıyla hareket edersen hem kendini kandırırsın hem de ömrünü bu bilime adamış insanlara haksızık etmiş olursun.Kuran öyle yüzeysel bir açıyla anlaşılacak kitap değildir.Roman mı okuyosun ki bu kadar yüzeysel bir eleşitiri getiriyosun?Kuranda belirtilen olayları sorgulamak istiyosan (din bir ilahi kurallar bütünüdür felsefi bir düşünce değildir,sorgulamayamazsın,ancak inanırsın veya inanmazsın.)önce adam gibi bir bilgi sahibi ol sonra konuşma hakkın olsun.
  Kısacası bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bu olsa gerek.

  (bkz: yok öyle bişey)
  27 -15 ... italiano
 4. 4.
  bugun hiçbir bilim adamı bu kadar zavallı triplerine girip aciz yorumlar yapmamıştır. zaten bir bilim adamı böyle yorumlar yaparak kendini komik duruma düşürmez. ayrıntılı bilgiler ateist.org gibi hayatında kur-an ı eline almamış kişilerin sitelerinde mevcuttur.

  ayrıca bu başlık ukte olup ikinci entrynin sahibi tarafından açılmıştır. ve bu şahıs türk milliyetçisi olmayı banu alkanı sevmek anlamına da getirecek kadar ilginç fikirleri olan bir yazardır. madem içinde bu kadar uzun yazı yazacak kadar ukte kaldı da ne diye başkasına ihale ettin başlığı. ama sen de haklısın bu kadar sazan varken ne diye zavallı ünvanını sen kazanasın.
  15 -15 ... palta
 5. 5.
  olmayandir.
  18 -14 ... master
 6. 6.
  ortada bir çelişki var, ancak bu çelişki allah (c.c.) kelamı kur'an da değil, kısa ve öz olarak, kur'an'ın gerçekliğini sorgulayanların beynindeki ya allah gerçekten varsa çelişkisidir. şunu söylemeliyim ki dualara icabet eden, dünyayı ve nimetlerini insanlar için yaratan, ve "yedi göğe sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım" buyuran allah vardır ve yarattığı insanını çok sevmekte, dualarına icabet etmekte ve kulu bağışlanma dilediğinde günahlarını affetmektedir.

  akıllı ve eğitimli insanlar bunu cahillerden çok daha kolay kavrayacaktır, çünkü bu kadar mükemmel bir düzenin tesadüfen olamayacağı, dünyaya şöyle bir bakıldığında her şeyin insan için, insanın hizmetine uygun şekilde yaratıldığını görür. dünyanın güneşin uzaklığından tutun da, havadaki oksijen miktarına, her canlının farklı DNA yapısından, gıdaların çeşitliliğine kadar, herşey insanın ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.

  ve insana her nefeste yeniden can veren, rızk veren allah, insanından sadece kendi emir ve yasaklarına uymasını istemiş, bunun için de kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Her yaptığını müthiş bir sanatla yapan yüce yaratıcı elbette insanlarına yol göstermesi amacıyla gönderdiği hitabını da mükemmel bir şekilde yapacaktır. kur'an bir çelişkiler kitabı değil, her daim insanlığa yol gösterecek bir ışıktır.
  13 -6 ... denizci cakabey
 7. 7.
  Fussilet-34 'Iyilik ve fenalık bir olamaz. Sen fenalığı en güzel şekilde karşıla. O zaman aranızda düşmanlik bulunan kimse ile bile yakın dost olduğunu görürsün.'

  Sura-40 'Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Fakat kim affeder ve barışırsa onun mukafatı Allah'a aittir. Şüphe yokki o zalimleri sevmez.' - Bakara-179 'Ey aklı erenler! kısasta sizin icin hayat vardır...' veya Maide-45 'O kitapta cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşı yaraları ödeşme yazdık. Fakat kim sadaka olarak bağışlarsa, bu ona kefaret olur...' yazıl
  4 -2 ... ernest everhard
 8. 8.
  http://www.turandursun.co...p=hadisgoster&kid=901
  2 -2 ... ernest everhard
 9. 8.
  Kuranda en çelişkili olduğu söylenen konu kadın erkek eşitliği ve miras konusudur. miras paylaşımı daima yanlış anlaşılmıştır. kuranın indiği yıllarda kadınların ekonomik özgürlüğü olmadığı ve ev geçindirmedikleri için erkeklerinse aile geçindirmesi sorumluluğuna sahip olması nedeniyle erkekler mirastan fazla pay alırlar. değişen dünyaya göre adaptasyon olmayacak konular değildir. miras hesaplaması çelişkili ise bunun da bir nedeni vardır örneğin ailenin erkekleri hesap yapmaktan sıkılıp aman kardeşim hepimiz erkeklerde kızlarda eşit alalım olsun bitsin desin diye konulmuş olabilir hesap problemi.
  1 -1 ... interiordesignerbabe
 10. 9.
  hepsinin tek tek cavabı olan, genellikle Kuran'ı ilkokul kitabı benzeri gibi algılamış olanlarca ortaya atılmış fikirlerdir. internet ortamından araştırıldığında bile hepsinin cevabı bulunabilmektedir.
  En meşhuru miras paylaşımıyla ilgili olan kısımdır. matematik bilgisinin yeterli olması ve islam dinindeki uygulamalara ve açıklamalara bakıldığında anlaşılmayacak bir yanı yoktur.
  4 -4 ... endemik pandemi