kuran da olmayan 200 hurafe başlığına bugün entry girilmemiş.