kuran da miras bölüşümü başlığına bugün entry girilmemiş.