1. 1.
  yorum yapmadan.

  bakara 223
  kadınlarınız sizin için tarladır. o halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın

  bakara suresi 228. ayet
  kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır.

  bakara suresi 282. ayet

  şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir.

  nisa suresi 3. ayet
  eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin.

  nisa suresi 34. ayet
  erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. çünkü allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. iyi kadınlar, itaatkârdırlar. allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. şüphesiz allah çok yücedir, çok büyüktür

  nisa suresi 24. ayet
  (savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı.

  talâk 4. kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları)dır. kim allah’tan korkarsa, allah ona işinde bir kolaylık verir,
  2 -2 ... ajan edm
 2. 2.
  kocasının yanıdır.
  1 ... hesaba yazan yazar
 3. 3.
  olmayan bir yerdir.Kuran erkek egemen kitabıdır, cennetteki huri-nuri olaylarından tutun, 2 kadının şahitliğinin bir erkeğe eş tutulmasına kadar gidin. neymiş efendim kadınlar daha duygusalmış bu yüzden de şahitlikleri bık bık bık, ya da şunu düşünün çok zengin bir kadın bkıma muhtaç 4 erkekle evlenebiliyor mu?
  boş işler bunlar, tüm dinler erkeklerin dünya üzerindeki egemenliklerini perçinlemek içindir. Korku yolu ile kadınları sindirmenin bir yöntemidir.
  -3 ... komikhobbit
 4. 4.
  yaşanken hak ettiği yerde olmayan kadının, kitap da yeri olsa ne olur, olmasa ne olur efenim.
  sen kafan da/beyinnin de kadına değer veriyorsan olay bitmiştir. kitap vs hikaye...
  -1 ... aspekli
 5. 5.
  kocasının dizinin dibidir.
  ... yalniz erkek veteriner hekim