1. 1.
  namaza yaklaşmayın diye bir ayet de var.belki işine yarayabilir.
  31 -7 ...
  #10479812 :)
 2. 2.
  kişi kendisini müslüman zannediyorsa dinden çıkmasına neden olan ifadedir.

  cesareti cehaletten ise felakettir.

  bilinçli olarak entri açmış ise allah akıl fikir versindir.
  10 -6 ...
  #10479828 :)
 3. 3.
  kuran da içki içmek haramdır.

  Bu ayetlerde anlatılmak isteneni anlamamışsınız siz.
  Allah-u teala şüphesiz ki insanı üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Bunlardan birisi de düşünme ve düşündüğümüzü yapabilme yetisidir.
  Ben rabbimden bir ev isterim, "o" bana bol rızklı iş verir ben o kazandığım çok parayla ev değil de, araba alırsam.
  Rabbim bana ev vermemiş olmaz.

  Şimdi bu örneği neden verdim ;

  Allah'u teala bize ayeti ile demiştir ki :

  "Ey îmân edenler! içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen fal okları hep şeytanın işinden birer pisliktir ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

  "Şüphesiz şeytan, içki ve kumarla, aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz, değil mi?"

  (Mâide Sûresi, 90-91.)ayet-i kerim´e.

  Bunlar fenadır müslümanlar, yapmayın, kaçının. Allah içki içenleri sevmez.

  Yani ;

  Allah'ın sevmediği şeyi yapmak haramdır.

  ve

  Şuurunu kaybettiğin her şey senin için haramdır.

  Farz-ı misal ;

  Sana allah´ı unutturak her ne olursa olsun bu "o" nun hoşuna gitmez.

  içkiyi de unutmak için içmiyor musunuz ?
  31 -8 ...
  #10479840 :)
 4. 4.
  kuran tezlere açık değildir, kurallar kesin açık ve değiştirilemez, kendi iç dünyamıza göre yorumlama şansına sahip değiliz, sarhoşluk ve keyif veren şeyler günahtır.
  9 -5 ...
  #10479843 :)
 5. 5.
  alkol peygamberin yasakladığı bir şeydir.kuranda yasak değildir.ama insanlarımız okuma özürlü olduğu için okuma bildiklerini sanan kişileri dinliyerek onlar ne derse yaptıkları için bilmez bunları.
  8 -4 ...
  #10479845 :)
 6. 6.
  kuran da 'namaz kılmayın' da der: abdestsiz namaz kılmayın.
  8 -5 ...
  #10479856 :)
 7. 7.
  içki yazmaz hamr yazar..
  onun da anlamı şaraptır..

  diyanet işlerinin yazdığı ilmihal de de din alimlerinin bu konuda ayrıştığı gözlenir.
  bir kısmı mekruh der iken diğeri haram der bir diğeri ise haram ve mekruh değil der.

  hangisi işinize gelirse..
  2 ...
  #10479857 :)
 8. 8.
  alkol, bağımlılık yaratan bir madde olması asabiyetiyle birden haram kılınmamıştır. Allah, Hakim isminin gereği olarak, alkollü içki alışkanlığını toplumdan söküp atmak için, tedriç yani yavaş yavaş men etme metodunu irade etmiştir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de içki ile ilgili ayetler, kademeli olarak şu sıraya göre nazil olmuştur:

  "Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden hem bir içki yapıyor, hem de güzel rızk ediniyorsunuz. Bunda aklı eren kavim için elbette ibret vardır." (Nahl 67)

  "Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Onlarda hem günah, hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür." (bakara 219)

  "Ey iman edenler! içki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, murada eresiniz." (Maide 90)

  "Şeytan, içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi?" (Maide 91)

  Bu son ayet ile alkollü içkiler kesin olarak haram edilmiştir.
  4 -1 ...
  #10479951 :)
 9. 9.
  kesinlikle haramdır.
  3 -1 ...
  #10479957 :)
 10. 10.
  Tabi o zamanlar aslında tekel rakısı, yeni Rakı, Efes Pilsen ve benzeri bütün ürünler varmış ta Allah sadece ismi geçenleri yasaklamış gibi bir hava oluşturulmuş. Hani Allah'ın bu alkollü içki markalarına gıcığı varmış da onlardan hiç bahsetmemiş!

  Ya (bkz: ctrl+c-ctrl+v müslümanı).

  olsa olsa anca bu kadar olur.

  Allah'ın bide kuranı kerimde devamlı olarak bahsettiği bir şey var.

  Çok yerde Akıl Sahiplerine seslenir.

  çevreme bakınca ben günümüzde bu akıl sahibi insanları da az görmekteyim. O zaman Kur'an günümüzün akılsızlarını kapsamıyor... demek durumundayız yazarın mantığına göre!

  tamam sen iç, içmeni helal kılacak ayet arama!
  içmeni mübah kılmak için ayet manalarını da oynama!

  içiyorum be Allah'ım de iç...

  nasıl olsa bu kadar alimliğin! ardından kendine bir sevap çıkartacağın ayet te bulursun.
  5 -2 ...
  #10479989 :)
 11. 11.
  Allahın indirmiş olduğu kuranı kerimde aşağıda ki ayetler ve açıklamaları da mevcuttur, ilgilenen ve okuyacak olanlar için özellikle yorumu da okuyanlara ait olmak üzere ben de kopyalayıp yapıştırdım.

  Kendim bir yerimden uydurmadan yani...
  --spoiler--
  insanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe
  iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir.
  (Bakara Suresi, 8)

  Müminlerin arasında yaşayan münafıklar, her ne kadar samimiyetsizliklerini sezdirmemek için çalışsalar da, pek çok konuda gerçek yüzlerini ele veren davranışlar sergilerler. Kalplerindeki hastalığın sık sık ortaya çıktığı durumlardan biri de Kuran ayetleri hakkındaki yorumlarıdır. Gerçekten iman etmedikleri ve dini kendi çarpık mantık örgüleriyle değerlendirdikleri için Allah'ın müminlere, samimiyetlerine karşılık verdiği anlayış ve ilimden yoksundurlar. Bu yüzden Kuran okuduklarında da ayetlerde işaret edilen anlamlara, verilen öğütlere, hatırlatmalara akıl erdiremezler. Her fırsatta müminler arasında ayrılık çıkararabilecekleri ya da kendi nefislerine uydurabilecekleri şekilde ayetleri çarpık yorumlarlar. Münafıkların bu davranışından Kuran'da şu şekilde bahsedilmektedir:

  Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. ilimde derinleşenler ise: Biz ona inandık, tümü Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. (Al-i imran Suresi, 7)

  Münafıklar, iman eden samimi Müslümanlardan dış görünüş olarak ince bir çizgiyle ayrılırlar; fakat içyüzleri bambaşkadır. Münafıklar dıştan bakan bir kimseye dini yaşadıkları izlenimini verebilir; konuşmalarıyla, tavırlarıyla Müslüman taklidi yapabilir, ibadetleriyle kendilerini dindar kimseler olarak tanıtabilirler. Ancak onların din anlayışı Kuran'ı değil, kendi çarpık mantıklarını esas almaktadır. Dine bakış açılarının temelinde menfaat sağlama, kendi istek ve tutkularını tatmin etme amacı yer alır.

  işte münafıklar bu niyetlerini gizleyerek müminler arasında Kuran ahlakının yaşandığı ortamdaki güzelliklerden istifade etmek isterler. Allah'ın Katından bir rahmet olarak Müslümanlar üzerinde oluşturduğu bolluk, bereket, güzellik, huzur, güven, neşe, kardeşlik, şefkat, merhamet, sevgi, saygı ortamından faydalanmaya çalışırlar. Ayrıca bu menfaatçi yaşam biçimlerini hiç kimsenin fark etmediğini, Müslümanları kandırdıklarını düşünürler ve bunu zekalarıyla çok iyi başardıklarına inanırlar.

  Ancak münafıklar bu düşünceleriyle çok büyük bir yanılgıya düşerler. Çünkü en ufak bir samimiyetsizlik bile iman gözüyle bakıldığında hemen anlaşılabilir. Fakat herşeyden önemlisi gizlinin gizlisini bilen, herşeyin iç yüzünden haberdar olan Allah bu kimselerin gerçek yüzünü bilmektedir. Dolayısıyla göstermelik olarak taşıdıkları mümin alametlerinin de Allah Katında bir geçerliliği olmayabilir.

  Allah bu kimselerin yaptıkları ibadetlerin geçersizliğini;
  "... yapmakta oldukları şeyler (ibadetler) de geçersizdir." (A'raf Suresi, 139) ayetiyle belirtmektedir.

  Ayrıca Allah münafıkların samimiyetsiz dindarlıklarından, gizli kaldığını düşündükleri yönlerinden de haberdar olandır.
  Dolayısıyla münafıklar bu sahtekar yaklaşımları ile ayette haber verildiği gibi;

  "...yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller." (Bakara Suresi, 9)
  --spoiler--
  `http://www.harunyahya.org/imani/Munafik1.html`

  yazar müslümanların derken zaten kendini müslüman olarak görmediğini açıkça göstermiş, ben yine de bunu söyleyemem.

  ammaaa
  --spoiler--
  1.şimdi, iki kere iki dört eder kesinliğinde ispatlayarak inkarcı müslümanların gözüne sokacağım tez
  --spoiler--
  burada bunu derken şunu unutmuş, yapmış olduğu hareket;

  kendisi zaten kendini müslümanlardan saymaz iken yapmış olduğu tefsir çalışması ona girecek olan kişi söylemidir. ispatı da yorumuma gerek kalmadan yukarıdaki ayetlerdir.

  "...yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller." (Bakara Suresi, 9)
  1 -3 ...
  #10480089 :)
 12. 12.
  kuran ve sünnet bilgisine tam manasıyla sahip olamamamış kişilerin, kendi çıkarları doğrultusunda, ayetleri saptırmaları sonucunda çıkan hükümdür. hüküm çıkarabilmek için fıkıh usulunü iyi bilmek gerekir. her şey tam manasıyla Kuran'da yazmaz.
  kuran temel kuralları belirlemiştir ve sonraki dönemlerde bu temel kurallar çerçevesinde yeni çıkan durumlar için hükümler verilir.
  mesela kılık kıyafet konusunda tek tek; şort giymeyin, bol pantolon giyin, dar giymeyin, kısa olmasın, kapri idare eder gibi hükümler geçmeyeceğine göre en genel setr-i avret kuralı belirlenmiştir. kapat da nasıl kapatırsan kapat, ne renk giyersen giy önemli değil. önemli olan ziynet yerlerini göstermemek, dişiliği kullanmamak, başörtüleri yakalara salmak. yaparsın, yapmazsın. o senin problemindir.
  aynı şekilde o dönemde şarap varken sonradan çıkan yüzlerce çeşit içki adının kuranda geçmesini beklemek aptallık olur. illet yönünden kıyas yapılarak, şarap türü sarhoşluk veren her içecek adı ne olursa olsun haram sayılmıştır.
  haramlar da iki yolla belirlenir ya ayetlerle ya sünnetle. ayetlerde yasaklanan şeyler direk "kelimesi" ile geçmek zorunda da değildir.
  zinada geçtiği gibi" kötü bir yoldur", içkide geçtiği gibi "şeytan işi birer pislik" gıybette bahsettiği gibi "ölü kardeşinin etini yemekten tiksindiniz değil mi? o halde bu davranışlardan kaçının." gibi ayetler de bu fiillerin haram hükmünde olduğunu belirtir. bunu Hz. Muhammed'in yaşayışından ve sözlerinden de anlıyoruz.
  ayetlerle oynamak, kendi çıkarlarına göre ayetleri eğip bükmek ne korkunç bir iştir.. içecekseniz nefsinize uyup için. ama ayetleri buna alet etmeyin. Allah akletmez misiniz diyor. bu düz mantıkla, sünnet ve fıkıh bilgisinden yoksunlukla, sakın ola hüküm vermeye kalkışmayın.
  1 ...
  #10480138 :)
 13. 13.
  hadisler de dikkate alınarak harmanlandığında ilk cümlesinde biten tez.
  1 ...
  #10480142 :)
 14. 14.
  cin olmadan adam çarpmamak gerekir. kur'an-ı kerim'in ayetlerini yorumlamak için tefsir ilmi görmüş olmak gerekir, ayrıca islamiyet sünnetten ayrı olarak düşünülemez. Örneğin kur'an'da sadece "namazınızı dosdoğru kılın" denmektedir. ancak namazın kılınış şeklini sünnetten öğrenirsiniz. ayrıca kur'an da şarap ve her türlü sarhoş edici içecek de açıkça yasaklanmıştır. şu an ayet aklıma gelmiyor.
  2 -3 ...
  #10480242 :)
 15. 15.
  http://i54.tinypic.com/34srlh1.jpg
  2 -1 ...
  #10480254 :)
 16. 16.
  bir o ayetten makaslayıp, bir bu ayetten makaslayıp birleştirip , kendi ön yargılı mantığını kullanarak bulunan çözüm.

  yazarı tanımıyorum ama eğer müslümansa.

  bu yaptığı çok büyük günah.
  5 -3 ...
  #10480266 :)
 17. 17.
  ateist özentisi gençliğin kuran-ı kerimi kendince yorumlamaları. birde yobazlar buna inanmaz diyorlar. yobazlar degil allah inancı olan insan bu tür pisliklerden uzak durur.
  4 -3 ...
  #10480282 :)
 18. 18.
  başörtüsü giyenler için "başörtülü olmayanlara zorbalıkta türban taktıracaklar" diyen , ülkeye şeriat getirip zorbalıkla bizi yönetecekler diye bağıran insanımsılardan bir ukte daha. Bunların ellerinde olsa herkese içki haram değil diyerek zorla içirecekler. size giren çıkan ne anlamadım.
  2 -5 ...
  #10480315 :)
 19. 19.
  ingiliz casususnun ifirafları diye bir kitap okumuştum.

  osmanlı coğrafyasında, özellikle istanbul'da faaliyette olan bu casus, görevlerini yerine getirdikten sonra ve ingiliz '' müstemlekeler nazırlığı '' yani sömürgeler bakanlığı'nın güvenini kazanıp en yetkili konuma geldiğinde, bu casusa müslümanların dinine çok bağlı olduğu için, onları içeriden tahrip etmek gerektiği ile ilgili maddelerin olduğu bir kitap verilir.

  bu kitapta öncelikli husus bir milletini maneviyatlarını zaafa uğratmak. yani kuran-ı kerim ayetlerini yanlış yorumlamakla islamı zayıflatmak gerektiĞi YAZAR...

  Şu şekilde, onların hastalık içinde yaşamalarını sağlayabiliriz dediler:

  Her şey Allah'ın kaderi ile olur. Tedavinin iyileşmede hiçbir tesiri yoktur. Allah Kuranda, (Rabbim beni yedirir ve içirir. Hasta olduğum zaman da, O bana şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek Odur) [Şuara 79-80-81] dememiş mi? Öyleyse, Allah'ın iradesi dışında kimse, ne şifa bulur ve ne de ölümden kurtulur diyerek tedaviden uzaklaştırmak gerekir.

  işte bu başlık taa öteden beri aramıza nifak sokmaya çalışan islam düşmanlarının tohumudur. nifak tohumu işte budur. bırak insanlar bildikleri gibi, en doğru olan şekilde dinini yaşasın. KURAN-I KERiMi KAFANIZA GÖRE YORUMLAMA HAKKINI NEREDEN ALIYORSUNUZ ?
  1 -3 ...
  #10480398 :)
 20. 20.
  "ey inananlar, biz sizi böyle boktan şeylerle birbirinizi yiyin de ülkenizde olan büyük yolsuzlukları, arsızlıkları hatta şerefsizlikleri görmeyin diye gaza getirdik" (golhiat entrysi bilmem kaçıncı ayet.)

  "ey inananlar sizin böyle beyninizi yıkayanlara sabi sübyanı helal kıldık, yargılanmıyor bile siz uyumaya devam edin"

  " ey inananlar ama neye inandıklarını bile bilmeyenler allahın yarattığını, allah adına sorguladığınız için en büyük haram sizsiniz."
  3 -2 ...
  #10480413 :)
 21. 21.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/99062/ +
  ...
  #10480417 :)
 22. 22.
  kuran da içki içmek yasaktır.. evet kesinlikle yasaktır...

  nedeni;

  muhammed in fazla içen ve pislikten geçilmeyen o dönem ki müslümanları adam etmekti..

  "içki, kumar, putlara ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. bunlardan kaçının, kurtuluşa eresiniz"

  hadi beee içkiden kaçarak kurtuluşa mı erecekmişiz... vay anasını. avrupayı örnek vermek istiyorum kesinlikle avrupaya özenen biri değilim ama örnek işte naparsın...

  avrupa da su gibi tüketilen içkidir. ama gel gör ki genci ve yaşlısı cahil değildir, en iyi eğitim onlardadır... okuma ve yazma oranı havalarda uçuyordur... türkiyeye gelelim. yüzdesi azımsanamayacak bir çok topluluk içkiye karşıdır kuran-ı kerim den dolayı... ama bu insanlar bir türlü iç huzura varamıyorlar... cahillik bunlarda, adam kullanmak bunlarda, insanların düşüncelerine karşı saygısızlık bunlarda.. bu içki bu kadar kötüyse gelsin kaldırabiliyorlarsa kaldırsınlar... ama şuan en dinci hali ile recep bile buna yanaşmaz neden mi tekelden kaldırdığı paranın haddi hesabı yok...

  dediğim gibi o dönem gerçekten insanlıktan çıkmış olan müslümanları insan sınıfına koymak için büyük bir sava veren muhammedin güzel bir engellemesidir... yine suç o dönemin müslümanlarında... kendini engeleyemesen, beynini kullanamasan olacağı budur... kitabı bırak beyine gel beyine..
  2 -1 ...
  #10480422 :)
 23. 23.
  --spoiler--
  (Küçük görülen günahlardan sakinin! Bu suna benzer: Bir topluluk bir vadide konaklar. Ekmeklerini pisirmek için her biri çali çirpi getirir, böylece yeterli odunu toplanir. Iste küçük gibi görülen günahlar da, toplaninca sahibini helâke götürür.) (Buharî)

  (Herkes, en küçük günahi sebebiyle de cezalandirilirim diye korksun.) (Ebu Nuaym)

  (Günahin küçüklügüne bakmayin, onu büyük bilip yapmayin!) (K. Saadet)

  (Büyük günah tövbe edilince küçülüp silinir, küçük günaha devam edilince büyür.) (I. Asakir)

  (Mümin, günahini dag gibi görüp, üzerine düseceginden korkar. Münafik ise, günahini burnunun üzerine konan ve hemen uçacak sinek gibi görür.) (Buhari)

  (Her mümin affedilebilir, ancak günahini baskalarina açiklayan hariç.) (Buharî)

  (Günahlardan uzak durun. Günah isleyen de, onu örtsün, günahini kimseye söylemesin ve tövbe etsin. Günahini açiklayana dinin hükmünü uygulariz.) (Beyhekî)

  (Allah, pervasizca günah isleyen suursuz mü'mine gazap eder.) (Ukaylî)
  --spoiler--
  Günahi küçümsemek veya günahi ile övünmek o günahi büyütür. "Falancanin yaptiklarini yüzüne vurarak rezil ettim" diyerek günahin açiklanmasi, günahi daha da büyütür.

  Çünkü o günahin baskalari tarafindan yapilmasini tesvik etmis olur. Halka rehber ve örnek durumunda olanlarin hareketleri örnek alinir, birçok kimsenin o günahi islemesine sebebiyet verir.

  Bir âlim, halka kötü örnek olmus, sonra tövbe etmisti. Allahü teâlâ, o kavmin peygamberine söyle vahyetmis: (Eger günahlarini gizleseydi affederdim. Fakat birçok insanin sapitip, cehennemlik olmasina sebep oldu.) (Tibyan)
  2 -1 ...
  #10480483 :)
 24. 24.
  allah bedenimizi bize emanet etmiştir ona iyi bakmamızı da istemiştir.zamanı gelince de bu emanetini geri alacaktır.gelelim içkiye; alkollü içki insan bedenine zarar verir ve ayet-i kerime de açıkça uzak durunuz denmiştir. o zaman iki kere iki dört eder.
  *
  3 -2 ...
  #10480508 :)
 25. 25.
  kuran'da içki içmek mi?

  biz sivilde içiyoruz. Kur'an'da içki içmek nedir allah aşkına?

  bildiğim kadarıyla içki içmek kesinlikle haram.
  3 -2 ...
  #10480514 :)