1. 1.
    zariyat suresi 47. ayette geçen hakikat:

    "Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz."
    3 -3 ... allah in bir kulu